Welkom bij Genster!

Je hebt een eerste vonkje aangestoken, omdat je iets wil veranderen in je leven. Je bent misschien op zoek naar een drastische verandering, of net naar iets heel kleins. Je wilt (nog) gelukkiger in het leven staan.

Ik wakker die genster graag aan tot een brandend vuur. Ik wil je goesting doen krijgen om op zoek te gaan naar dieperliggende verlangens, goesting om uitgedaagd te worden, om een positieve verandering in je leven teweeg te brengen.

In Genster staan ook de woorden ‘gen’ en ‘ster’. Ik ben er van overtuigd dan het antwoord in jezelf ligt. Ik help je graag om hiernaar op zoek te gaan, zodat je de beste versie van jezelf kan worden, zodat jij de ‘ster’ wordt in jouw leerproces.

Zin om ons ook te volgen?