Wanneer kies je voor pefectionismecoaching?

Streef je in bijna alles wat je doet de perfectie na, en verwacht je dat vaak ook van anderen? 
Heb je weinig zelfvertrouwen en twijfel je vaak of je de taken tot een goed einde kan brengen? 
Voel je je regelmatig verkrampt door angst?
Pieker je vaak, zonder dat dat je aanzet tot actie? 
Wil (moet) je de zaken onder controle houden?
Stel je dingen uit, uit angst dat het resultaat niet goed (genoeg) zal zijn? 
Of begin je er net meteen aan, zelfs als de deadline nog ver in de toekomst ligt?
Kan je moeilijk knopen doorhakken en blijf je maar afwegen, onderzoeken en vergelijken? 
Voel je je verantwoordelijk voor zaken die helemaal niet voor jou zijn? 
Blijf je doorgaan, zonder je eigen grenzen te respecteren? 

Het gevoel niet oké te zijn, ligt aan de basis van perfectionistisch gedrag. Je doet je uiterste best om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. En wat deze verwachtingen zijn, vul je vaak zelf in, zonder écht te weten of deze wel kloppen met de werkelijkheid. 

Wat houdt perfectionismecoaching in? 

Er wordt gewerkt met de OCP-techniek: ‘Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme’, ontwikkeld door NLP-trainer Marcel Hendrickx. 

De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP.  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende “sturende” delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag.  Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen. 

In de OCP-methodiek werken we met 2 delen. 
Het ene deel stuurt het vrije kind in ons aan, dat ons ongedwongen in het leven laat staan en helemaal in het moment laat opgaan.
Daarnaast is er ook een deel dat het perfectionisme aanstuurt en het vrije kind-deel vaak niet meer of onvoldoende tot zijn recht laat komen. 

Binnen de OCP-methodiek wordt  contact gemaakt met beide delen.  We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden.  Zo wordt er een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is:  “ik ben oké zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk”  –  ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties.”

De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die wij de ‘VRIJE VOLWASSENE’ noemen. Deze persoon is in staat om zich vanuit authenticiteit en spontaneïteit te verbinden met activiteiten in de wereld. De vrije volwassene is in staat om zijn energie te laten stromen en zijn wil op een succesvolle manier in te zetten. Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, de persoon heeft een groter geluksgevoel, de persoon durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, patronen komen onder controle, enz.

(Bron: www.bpcvzw.be)

Nog wat praktische info… 

Voor een sessie van een uur betaal je €70. 
De sessies kunnen live of online doorgaan.